Mediji o nas - NEDELO Učni ob(r)ed sožitja z naravo. Dobili smo zelo lepo oceno 4, kar predstavlja "za najbolj zahtevne, odlično!" Zakaj obiskati? Tako kot se začne s kosilom, se z njim tudi ne konča. K Baronu se gre zaradi narave, ker je vsepovsod naokrog in ker je...